Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie
Onderwijsmateriaal

Kaartjes van betekenis voor themabijeenkomsten of intervisie

  • Aanbieder Bureau MORBidee
  • Soort materiaal tekstueel, tool
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2020
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
  • CanMEDS communicator, zorgverlener
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, zelfzorg
Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2019

Dit spel ‘Kaartjes van betekenis. 50 vragen die er toe doen’ bevat gevarieerde vragen over het levenseinde, van zeer praktische zoals ‘Weet je het al, begraven of cremeren?’ tot existentiële zoals ‘Als je nu doodgaat, heeft je leven dan zin gehad?’. Sommige vragen gaan over de uitvaart, andere gaan over rouw en weer andere hebben betrekking op de mogelijk benodigde zorg in de laatste levensfase. De vragen zetten aan tot het nadenken over diverse onderwerpen die met het levenseinde verbonden zijn: van afscheid nemen tot uitvaart, van de kijk op het hiernamaals tot de houding waarmee men in het leven staat.

Gesprekken aan de hand van de Kaartjes van Betekenis dragen bij aan bewustwording rondom het levenseinde. De vijftig vragen zijn verdeeld over vijf categorieën, zodat er desgewenst ook gewerkt kan worden met een gerichte selectie van de vragen.

De kaartjes kunnen gebruikt worden voor intervisie bijeenkomsten of reflectiebijeenkomsten met geneeskunde studenten om meer bewustwording rondom het levenseinde te creëren. De speluitleg met spelvarianten is hier te vinden.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Bureau MORBidee
Laatst geactualiseerd: 8 juli 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!