Interprofessioneel samenwerken rond een patiënt in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal

Interprofessioneel samenwerken rond een patiënt in de palliatieve fase

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal casuïstiek, tekstueel
 • Type enkele les/taak
 • Versie 2020
 • Zorgverlener geestelijk verzorgers, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2020

Dit onderwijs geeft ruimte om studenten om te experimenteren en ervaring opdoen met het voeren van een MDO. Studenten leren hierbij tevens om na te denken over de zorg voor een patiënt in de palliatieve fase vanuit een interprofessioneel perspectief.

Het materiaal biedt een casus, waarbij studenten kunnen kiezen voor de rol waar ze zich het beste in voelen. Er zijn twee observator rollen (observator interactie, observator patiënt), er is een rol waarin gespreksleiding geoefend kan worden (specialist ouderen geneeskunde of de verantwoordelijke verzorgende op de afdeling) en er zijn 5 verschillende actieve rollen voor de overige MDO leden (verpleegkundige van de thuiszorg, geestelijk verzorgende, ergotherapeut, fysiotherapeut, specialist ouderen geneeskunde/de verantwoordelijke verzorgende op de afdeling). Deze opdracht kan gegeven worden aan groepen van 6 tot 20 studenten. 

De student kan na afloop:

 • beschrijven wat de toegevoegde waarde is van interprofessionele samenwerking in de zorg voor een palliatieve patiënt;
 • uitleggen wat het effect is op de kwaliteit van de zorg van de gecombineerde informatie die voortkomt uit de interprofessionele samenwerking;
 • onderscheid maken tussen de verschillende rollen van de verschillende professionals;
 • illustreren hoe de beleving is van een patiënt bij de verschillende argumenten die besproken worden tijdens het MDO overleg.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!