Interprofessioneel samenwerken rond een patiënt in de palliatieve fase (casus)
Onderwijsmateriaal

Interprofessioneel samenwerken rond een patiënt in de palliatieve fase (casus)

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal casuïstiek, lesmodule
 • Versie 2020
 • Opleiding fysio- of ergotherapeut, geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021

Onderwijs dat ruimte geeft aan studenten om te experimenteren en ervaring op te doen met het voeren van een MDO. Studenten leren hierbij tevens na te denken over de zorg voor een patiënt in de palliatieve fase vanuit een interprofessioneel perspectief.

Het materiaal biedt een casus waarbij studenten kunnen kiezen voor de rol waar ze zich het beste in voelen. Er zijn twee observatorrollen (observator interactie, observator patiënt), er is een rol waarin gespreksleiding geoefend kan worden (specialist ouderen geneeskunde of de verantwoordelijke verzorgende op de afdeling) en er zijn vijf verschillende actieve rollen voor de overige MDO-leden (verpleegkundige van de thuiszorg, geestelijk verzorgende, ergotherapeut, fysiotherapeut, specialist ouderen geneeskunde/de verantwoordelijke verzorgende op de afdeling). De opdracht kan gegeven worden aan groepen van zes tot twintig studenten. 

Leerdoelen

De student kan na afloop:

 • beschrijven wat de toegevoegde waarde is van interprofessionele samenwerking in de zorg voor een palliatieve patiënt.
 • uitleggen wat het effect is op de kwaliteit van de zorg van de gecombineerde informatie die voortkomt uit de interprofessionele samenwerking.
 • onderscheid maken tussen de verschillende rollen van de verschillende professionals.
 • illustreren hoe de beleving is van een patiënt bij de verschillende argumenten die besproken worden tijdens het MDO overleg.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.