In gesprek met migranten over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal

In gesprek met migranten over de laatste levensfase (video)

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal video of animatie
  • Opleiding geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021

In vier voorlichtingsfilms maken studenten kennis met palliatieve zorg in verschillende culturen. Aan bod komen de verschillende aspecten en fases van de palliatieve zorg in de Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Chinese cultuur. In de films komen zowel de patiĆ«nt als zijn/haar familie aan bod.

Suggestie voor gebruik: de film bekijken en samen nabespreken of de groep verdelen in subgroepjes. Elk groepje kijkt naar een andere film/cultuur met behulp van richtvragen. Daarna volgt een plenaire terugrapportage, met als doel het herkennen van gezamenlijke problemen/aspecten en cultureel gebonden aspecten.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.