Ik wil meer weten over palliatieve sedatie (website)
Onderwijsmateriaal

Ik wil meer weten over palliatieve sedatie (website)

  • Aanbieder Thuisarts.nl
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021

Website (Thuisarts.nl) gemaakt door artsen met betrouwbare informatie voor iedereen,
zo ook over palliatieve sedatie. Er zijn tevens verwijzingen naar andere relevante sites en materialen.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.