Hospicezorg (video)
Onderwijsmateriaal

Hospicezorg (video)

  • Aanbieder Franciscus Hospice Weert
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2014
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon Franciscus Hospice
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

Video van 4 minuten over het Franciscus Hospice in Weert, waarin verschillende medewerkers, waaronder vrijwilligers, vertellen over hun rol in het hospice en hoe zij de zorg voor mensen in de laatste levensfase ervaren.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Franciscus Hospice
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.