Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (scholing)
Onderwijsmateriaal

Het Levenspad gebruiken in de palliatieve zorg (scholing)

  • Aanbieder Netwerken Palliatieve Zorg Twente
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, Onderwijsteksten, tool, video of animatie, website
  • Opleiding hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Raymond Leverink Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Laatst geactualiseerd: 15 april 2022

Het Levenspad is een instrument dat is ontwikkeld door de Twentse Netwerken Palliatieve Zorg. Op basis van het kwaliteitskader wordt door drie perspectieven (naasten, patiënten en professionals) naar het palliatieve proces gekeken. In Het Levenspad staat veel informatie vanuit de drie perspectieven en de verschillende fases van het palliatieve proces, zoals achtergrondinformatie, handreikingen en instrumenten.

De opzet van de scholing is verpleegkundigen en verzorgenden, op basis van eigen casuïstiek, kennis te laten maken met palliatieve zorg. Tijdens de scholing leren ze om te gaan met een instrument (Het Levenspad), dat in veel verschillende situaties handvatten biedt in het omgaan met de palliatieve patiënt.

De scholing vindt plaats in teamverband om het een reflectief karakter te geven. De scholing wordt bij voorkeur gegeven door een palliatief geschoold verpleegkundige van de eigen organisatie. Daarmee komt expertise op een laagdrempelige manier beschikbaar.
 

Naar het materiaal


Leerdoelen

Aan het einde van de scholing:

  • kent de cursist de basisbegrippen van de palliatieve zorg
  • heeft de cursist actief geoefend met Het Levenspad
  • heeft de cursist kennis gemaakt met de palliatief expert en weet waarvoor die kan worden ingeschakeld

Licentie

Creative commons: by-nc-sa  

Meer informatie

Ga voor meer informatie over Het Levenspad naar de website van Netwerken Palliatieve Zorg Twente. 


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Raymond Leverink Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Laatst geactualiseerd: 15 april 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.