Het laatste woord: de dood in fictie (boek)
Onderwijsmateriaal

Het laatste woord: de dood in fictie (boek)

  • Aanbieder Arko Oderwald, et al., de Tijdstroom
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten ja
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

In het boek Het laatste woord: De dood in fictie onder redactie van Arko Oderwald, Koos Neuvel, Willem van Tilburg en Abel Thijs (De Tijdstroom, 2015) wordt gereflecteerd op vragen rond het einde van het leven die in literatuur aan bod komen. Wat is de betekenis voor het leven van de menselijke eindigheid? Wat is een mooi of afschuwelijk sterfbed? Welke rol spelen artsen in het sterven? Op welke manier is die rol in de moderne tijd veranderd? Aan de hand van romans, films en po√ęzie worden deze vragen in dit boek besproken door artsen, schrijvers en wetenschappers.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.