Herkennen en behandeling van depressie in de palliatieve fase (artikel)
Onderwijsmateriaal

Herkennen en behandeling van depressie in de palliatieve fase (artikel)

  • Aanbieder Marijse Koelewijn, Pieter Dijksterhuis, Bernardina Wanrooij
  • Versie 2005
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Artikel uit Huisarts en Wetenschap (2005) over depressie bij patiënten in de palliatieve fase. 

Depressie komt regelmatig voor in de palliatieve fase van levensbedreigende ziekten - bij 15-25% van de patiënten -, maar wordt niet altijd als zodanig herkend. In dit artikel gaan wordt ingegaan op de mogelijke verklaringen daarvoor en komen de predisponerende factoren voor depressie bij deze groep patiënten aan de orde. Bij de bespreking van de diagnostiek worden de problemen die zouden kunnen optreden bij het toepassen van de DSM-IV-criteria in deze fase belicht. Naast antidepressiva komen bij de behandeling ook psychostimulantia in aanmerking. Voor psychologische begeleiding kunnen huisartsen behalve op de gebruikelijke professionals ook een beroep doen op hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.