Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond
Onderwijsmateriaal

Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond

  • Aanbieder EMGO+/VUmc, bureau MUTANT, Pharos, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Versie 2011
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Deze handreiking richt zich op het informeren van zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan niet-westerse allochtonen. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

Deze handreiking kan gebruikt worden als aanvulling (let op: niet als vervanging) op de bestaande landelijke richtlijnen over respectievelijk pijn, depressie, delier, misselijkheid/-braken en obstipatie in de palliatieve fase, zoals te vinden op www.pallialine.nl.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.