Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (handreiking)

  • Aanbieder EMGO+/VUmc, bureau MUTANT, Pharos, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2011
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021

De Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond informeert zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond. Deze kennis kan bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

De handreiking kan gebruikt worden als aanvulling (let op: niet als vervanging) op de bestaande landelijke richtlijnen over respectievelijk pijn, depressie, delier, misselijkheid/-braken en obstipatie in de palliatieve fase, zoals te vinden op Pallialine.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.