Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (handreiking)

  • Aanbieder EMGO+/VUmc, bureau MUTANT, Pharos, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2011
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021

De Handreiking voor palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond informeert zorgverleners (met name artsen en verpleegkundigen) over religieuze en cultureel bepaalde opvattingen en gebruiken, waaraan zorgverleners kunnen denken bij hun palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond. Deze kennis kan bijdragen aan een sensitieve benadering van mensen met een andere culturele achtergrond.

De handreiking kan gebruikt worden als aanvulling (let op: niet als vervanging) op de bestaande landelijke richtlijnen over respectievelijk pijn, depressie, delier, misselijkheid/-braken en obstipatie in de palliatieve fase, zoals te vinden op Pallialine.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.