Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg

  • Aanbieder Uitgeverij Parthenon
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2007
  • Opleiding geestelijk verzorger
  • Kosten ja
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2021

Geestelijke verzorging bieden in de palliatieve fase is pionieren. Verzorgers bewegen zich in een gebied tussen het ziekenhuis en een of andere vorm van 'thuis' voor de terminale patiënt. Hoe geeft je daaraan handen en voeten in de praktijk? Hoe kom je met alle betrokkenen, de zorgverleners, de patiënt en diens omgeving tot een goede samenwerking?


Dit handboek is een neerslag van pionierswerk in Nederland en België. Aan bod komen de inhoud van de spirituele zorg, de juridische positie van de geestelijk verzorger, het onderzoek en het onderwijs. Vele praktijkvoorbeelden illustreren de samenhang met andere disciplines. Een boek over het eigene van de zorg voor de mens die sterven gaat, in woord en in beelden.


Voor iedereen met oog en hart voor deze vorm van zorg: geestelijk verzorgers, artsen en verpleegkundigen, docenten en onderzoekers, initiatiefnemers, verzekeraars en politici. 

 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 28 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.