Goede Voorbeelden: 'Ik blijf een poosje bij je zitten'
Onderwijsmateriaal

Goede Voorbeelden: 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

  • Aanbieder Stichting Fibula
  • Soort materiaal video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS communicator, samenwerkingspartner, zorgverlener
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, symptoombestrijding
Contactpersoon Margriet Wanders Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019

Twee video-fragmenten, een korte en een lange versie van 11 en 15 minuten die een casus in beeld brengen van een patiënt met leukemie en de persoonlijke benadering van de zorgprofessionals bij deze patiënt.

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt alles af met andere zorgverleners en ze maken gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. 

De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het kwaliteitskader palliatieve zorg.

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen.

Het staat iedereen vrij de film te gebruiken. Op YouTube is een korte en een lange versie beschikbaar. De lange versie bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. Bij de video hoort een bijsluiter.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Margriet Wanders Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 15 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!