Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'
Onderwijsmateriaal

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

  • Aanbieder Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
  • Soort materiaal video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Zorgverlener basisartsen, geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, studenten, verpleegkundigen, verzorgenden
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, stervensfase, symptoombestrijding
Contactpersoon Margriet Wanders Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2020

Wat betekent het werken met Goede Voorbeelden? Wat heb je eraan en wat hebben patiënten en mantelzorgers eraan? De film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’ maakt dat allemaal duidelijk.

Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurde casus met een patiënt en verzorgende, waarbij elementen en instrumenten van de Goede Voorbeelden voorbij komen. Het belang van goede communicatie en samenwerking in de omgang met patiënt en collega-zorgverleners komen volop aan bod. 

De film is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. De inhoud is in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en geschikt voor voorlichting en scholing.

Er is een korte versie van 11.32 minuten en een lange versie van 15.31 minuten beschikbaar. De lange versie geeft aan het einde van de film uitleg over de verschillende Goede Voorbeelden. De film is op YouTube vrij beschikbaar voor de zorg en het onderwijs. Op aanvraag is een download beschikbaar.

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. De film is mede mogelijk gemaakt door ZonMw, Netwerken Palliatieve Zorg, ROC Midden-Nederland en het Instituut Verpleegkundige Studies Hogeschool Utrecht. 

Materiaal

Bij de film hoort een bijsluiter.

Film Ik blijf een poosje bij je zitten - korte versie

Film Ik blijf een poosje bij je zitten - lange versie

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Margriet Wanders Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!