Facing death and finding hope (boek)
Onderwijsmateriaal

Facing death and finding hope (boek)

  • Aanbieder Uitgeverij Penguin
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2011
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ)
  • Kosten ja
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

In De dood onder ogen zien en hoop vinden: een gids voor de emotionele en spirituele zorg van de stervende introduceert de schrijver Christine Longakers richtlijnen over hoe we ons zowel emotioneel als spiritueel op de dood kunnen voorbereiden. Ze identificeert vier taken van leven en sterven. Voor zorgverleners in de palliatieve zorg kan het boek inzichten en vaardigheden bieden die ze heeft opgedaan tijdens haar hospicewerk.
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.