Handreiking 'Ethische dilemma's bij ondersteuning van zelfmanagement'
Onderwijsmateriaal

Handreiking 'Ethische dilemma's bij ondersteuning van zelfmanagement'

 • Aanbieder Hogeschool Rotterdam
 • Versie 2015
 • EPA's communiceren, zelfzorg
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020

Een handreiking over hoe je kunt omgaan met ethische dilemma’s bij de ondersteuning van het zelfmanagement van cliënten, aan de hand van vijf prikkelende casussen uit de chronische en palliatieve zorg.

Opdracht tijdens stage:

 • Wat is een ethisch dilemma?
 • Was er een ethisch dilemma in je stage?
 • Wat vond je moeilijk?
 • Hoe ben je daar mee omgegaan?
 • Hoe zijn collega’s daar mee om gegaan?
 • Werd het in het team besproken?
 • Heb je je mening herzien?

Bespreek de casuïstiek samen met de studenten.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.