Eindigheid (ervaringsverhaal/blog )
Onderwijsmateriaal

Eindigheid (ervaringsverhaal/blog )

  • Aanbieder Agora
  • Versie 2016
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 april 2021

Ervaringsverhaal/blog van longarts Sander de Hosson over professionaliteit. Hij schetst in dit artikel situaties uit zijn loopbaan en de impact die dit op hem had. Hij benadrukt hierbij dat het niet gek is dat je soms ervaringen uit je werk als zorgverlener mee naar huis neemt. Hij bestrijdt hiermee de opvatting dat dit niet professioneel zou zijn.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.