Proactieve zorgplanning (advance care planning) (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning (advance care planning) (e-learning)

  • Aanbieder Howest Hogeschool
  • Kosten nee
Contactpersoon Veerle Coupez Howest Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 29 oktober 2020

Deze e-learning richt zich op proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). De e-learning gaat in op verschillende aspecten rondom proactieve zorgplanning, zoals: de definitie, de begrippen rondom proactieve zorgplanning, het model van curatieve - chronische - palliatieve zorg, casuïstiek en wet- en regelgeving.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning kan de deelnemer:

  • duiden wat "passende zorg bij het levenseinde" betekent;

  • het model van curatieve - chronische - palliatieve zorg schetsen en verduidelijken;

  • de definitie van proactieve zorgplanning uitleggen en weet je waarom het belangrijk is dat proactieve zorgplanning als een proces wordt omschreven;

  • de 3 wetten die aan de basis liggen van proactieve zorgplanning uitleggen en toepassen aan de hand van casuïstiek;

  • de verschillende begrippen inzake proactieve zorgplanning (zoals wilsverklaring, negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie, actueel verzoek euthanasie,...) uitleggen en correct toepassen binnen casuïstiek;

  • de verschillende wettelijke termen op het vlak van vertegenwoordiging uitleggen en toepassen binnen casuïstiek;

  • in casuïstiek specifieke aandachtspunten toepassen en benoemen bij het poractieve zorgplanningsgesprek.

NB: deze e-learning is afkomstig van een Vlaamse bron. De inhoud ervan moet dan ook in Vlaamse context gezien worden. Terminologie, medicatie en verantwoordelijkheden kunnen verschillen. Met name op het gebied van wet- en regelgeving is het belangrijk dit in acht te nemen.

 

Naar het materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Veerle Coupez Howest Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 29 oktober 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.