E-learning cursussen palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal

E-learning cursussen palliatieve zorg

 • Aanbieder MSD Academy
 • Soort materiaal software, tool, video en animatie
 • Type reeks lessen/taken
 • Versie 2020
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
 • Zorgverlener medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
 • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, zorgverlener
 • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, stervensfase, zelfzorg
Contactpersoon Florentien van der Spek MSD Academy
Laatst geactualiseerd: 25 november 2019

Dit onderwijsmateriaal bestaat uit acht online nascholingsmodules met de onderwerpen:

 • introductie palliatieve zorg,
 • communicatie,
 • besluitvorming,
 • slecht nieuws gesprek,
 • complexe omstandigheden,
 • zorg rondom het levenseinde,
 • verlies,verdriet en rouw
 • zelfzorg.

In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Hierover is afgesproken volgens het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland: ‘Elke zorgverlener heeft als generalist basiskennis en basisvaardigheden in palliatieve zorg. Vanuit zijn functie integreert hij de kernwaarden, principes, methodes en procedures van palliatieve zorg in de zorg voor een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies voor symptoombestrijding, maar vooral ook om effectieve communicatie met de patiënt, diens naasten en andere betrokken zorgverleners in de context van markering van de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). De generalist kent zijn eigen beperkingen en consulteert indien nodig de specialist.' 

Het e-learning programma bestaande uit een samenhangende serie van (vooralsnog) acht e-learning modules is mede ontwikkeld om hier een positieve verandering in aan te brengen.

Toegang verkrijgen tot de e-learning modules kan met een inlogcode welke tot 31-08-2020 gratis verkrijgbaar is via info@pasemeco.nl. Hiermee kan vervolgens bij het e-learning programma kosteloos worden ingelogd.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Florentien van der Spek MSD Academy
Laatst geactualiseerd: 25 november 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!