Palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg (e-learning)

 • Aanbieder MSD Academy
 • Soort materiaal e-learning zonder certificaat, lespakket
 • Versie 2020
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, specialist ouderengeneeskunde
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Florentien van der Spek MSD Academy
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

Dit onderwijsmateriaal bestaat uit acht online-nascholingsmodules met de onderwerpen:

 • introductie palliatieve zorg,
 • communicatie,
 • besluitvorming,
 • slechtnieuwsgesprek,
 • complexe omstandigheden,
 • zorg rondom het levenseinde,
 • verlies,verdriet en rouw
 • zelfzorg.

In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Hierover is afgesproken volgens het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland: ‘Elke zorgverlener heeft als generalist basiskennis en basisvaardigheden in palliatieve zorg. Vanuit zijn functie integreert hij de kernwaarden, principes, methodes en procedures van palliatieve zorg in de zorg voor een patiënt met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies voor symptoombestrijding, maar vooral om effectieve communicatie met de patiënt, diens naasten en andere betrokken zorgverleners in de context van markering van de palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). De generalist kent zijn eigen beperkingen en consulteert indien nodig de specialist.' 

Het e-learningprogramma bestaande uit een samenhangende serie van (vooralsnog) acht e-learning modules is mede ontwikkeld om hier een positieve verandering in aan te brengen.

Naar het materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Florentien van der Spek MSD Academy
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.