Zorg voor kwetsbare ouderen bij (vermoeden van) COVID-19 (e-learning)
Onderwijsmateriaal

Zorg voor kwetsbare ouderen bij (vermoeden van) COVID-19 (e-learning)

  • Aanbieder Howest Hogeschool
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, e-learning zonder certificaat
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, kaderarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Veerle Coupez Howest Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

Deze e-learning biedt inzicht in de beslisboom die helpt bij het maken van keuzes in het kader van een eventuele ziekenhuisopname en andere behandeling van een COVID-19-positieve patiĆ«nt. In de e-learning wordt ingegaan op de symptomen van COVID-19, het belang van proactieve zorgplanning bij patiĆ«nten met COVID-19 en de Clinical Frailty Scale.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • vermoeden van COVID-19
  • vroegtijdige zorgplanning en het belang van goede communicatie
  • clinical Frailty Scale

NB: deze e-learning is ontwikkeld op basis van een beslisboom die is ontwikkeld door de Belgische vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG). De inhoud van de e-learning is dan ook gericht op de Vlaamse context. Terminologie, medicatie en verantwoordelijkheden kunnen verschillen.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg  (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Veerle Coupez Howest Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.