End Credits (video)
Onderwijsmateriaal

End Credits (video)

  • Aanbieder Marc Cosyns en Alexander Decommere
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2013
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 december 2021

Belgische documentaire (met Engelse ondertiteling) van 58 minuten over euthanasie. De makers kijken met een kritische blik naar euthanasie in de praktijk, tien jaar na de Belgische invoering van de euthanasiewetgeving in 2002. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid: Wat kan? Wat mag? Voor wie? En hoe moet het verder?

Deze onduidelijkheden worden duidelijk gemaakt door het verhaal van twee personen: Adelin en Eva, twee zeer verschillende mensen die aan de vooravond van hun levenseinde staan. Adelin wordt geconfronteerd met zijn dementiële aftakeling, terwijl Eva haar ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden een halt wil toeroepen. Beide mensen vragen om hulp en zorg voor een waardig sterven en afscheid. Door orgaandonatie wil Eva haar dood nog zin geven.

Enkele mensen die de euthanasiewetgeving van nabij volgen, werpen hun licht op deze complexe problematiek. In de eerste 22 minuten worden de verhalen van Adelin en Eva geïntroduceerd, waarna experts aan het woord komen over bepaalde kwesties in de looppaden van Adelin en Eva.

Het materiaal kan dienen als bronmateriaal in een les rondom de complexiteit van euthanasie.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.