Documentaire euthanasie: End credits
Onderwijsmateriaal

Documentaire euthanasie: End credits

  • Aanbieder Marc Cosyns en Alexander Decommere
  • Soort materiaal video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2013
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 maart 2020

End Credits is een Belgische documentaire (met Engelse ondertiteling) van 58 minuten over euthanasie. De makers kijken met een kritische blik naar euthanasie in de praktijk, tien jaar na de Belgische invoering van de euthanasiewetgeving in 2002.

Er is namelijk nog veel onduidelijkheid: Wat kan? Wat mag? Voor wie? En hoe moet het verder? Deze onduidelijkheden worden duidelijk gemaakt door het verhaal van 2 personen: Adelin en Eva, twee zeer verschillende mensen die aan de vooravond van hun levenseinde staan. Adelin wordt geconfronteerd met zijn dementiĆ«le aftakeling, terwijl Eva haar ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden een halt wil toeroepen.

Beide mensen vragen om hulp en zorg voor een waardig sterven en afscheid. Middels orgaandonatie wil Eva haar dood nog zin geven. Enkele mensen die de euthanasiewetgeving van nabij volgen, werpen hun licht op deze complexe problematiek. In de eerste 22 minuten worden de verhalen van Adelin en Eva geĆÆntroduceerd. Daarna komen verscheidene experts omtrent euthanasie aan het woord om hun visie omtrent bepaalde kwesties in het looppaden van van Adelin en Eva.

Het materiaal kan dienen als bronmateriaal in een les rondom de complexiteit van euthanasie.
 

Naar het materiaal
 

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-04-09 09:43:21
Indringende documentaire, met name geschikt voor ouderejaars studenten met enige voorkennis over euthanasie.


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 maart 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!