Signalering in de palliatieve fase (docentenhandreiking workshop)
Onderwijsmateriaal

Signalering in de palliatieve fase (docentenhandreiking workshop)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal lespakket
  • Versie 2019
  • Opleiding helpende zorg & welzijn niveau 2, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

De docentenhandreiking biedt docenten die de workshop Signalering in de palliatieve fase gaan geven, informatie over de werkwijze, opzet en een uitwerking van de programmaonderdelen.  

De workshop is bedoeld voor verzorgenden en andere zorgverleners die binnen de eigen werkomgeving de methode Signalering in de palliatieve fase toepassen of binnenkort gaan toepassen. Het doel van de workshop is de set als instrument te gebruiken, waardoor adequaat gewerkt wordt aan het vroegtijdig (h)erkennen, monitoren en bepalen van de juiste behandeling en zorg.

IKNL adviseert de workshop te laten geven door zorgverleners/docenten die de train-de-trainer signalering in de palliatieve fase hebben gevolgd, en/of de set signalering hebben geïmplementeerd in de eigen organisatie.

Naast de docentenhandreiking is er ook informatie over de verwante materialen om de workshop te kunnen geven:

 

Materiaal

Docentenhandreiking workhop Signalering in de palliatieve fase
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.