Die ene patiënt van klinisch ethicus Erwin Kopanje (video)
Onderwijsmateriaal

Die ene patiënt van klinisch ethicus Erwin Kopanje (video)

  • Aanbieder De Volkskrant
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2019
  • Opleiding geestelijk verzorger
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Klinisch ethicus Erwin Kopanje vertelt over de vergankelijkheid van het leven en de illusie van onsterfelijkheid. Hij kwam hierachter toen hij te maken kreeg met het verdriet en de rouw van de vriend van een vrouw die tijdens het hardlopen plots in elkaar zakte. Toen bleek dat de vrouw waarschijnlijk de volgende morgen zou overlijden, liet hij haar vriend naast haar slapen op hun laatste avond samen. Hij is van mening dat we in de laatste levensfase terug moeten keren naar het niveau van de intimiteit met kleine en simpele dingen.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.