Die ene patiënt (video)
Onderwijsmateriaal

Die ene patiënt (video)

  • Aanbieder De Volkskrant
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2018
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 april 2021

In de video Die ene patiënt (6.23 minuten) beschrijft een jonge arts hoe de wens van een ongeneeslijk zieke patiënt hem raakt.

De website biedt meerdere korte video's van artsen die vertellen over patiënten die zij nooit meer zullen vergeten. 

Gebruik in het onderwijs: Luister samen naar het verhaal van deze arts en deel verhalen met elkaar van palliatieve patiënten die veel indruk op je hebben gemaakt en je iets hebben geleerd.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.