Delier en dementie: overeenkomsten en verschillen (video)
Onderwijsmateriaal

Delier en dementie: overeenkomsten en verschillen (video)

  • Aanbieder Hogeschool Utrecht
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2017
  • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon JufDanielle
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

Een video van zeven minuten over delier en dementie, twee veelvoorkomende cognitieve stoornissen. De ziektebeelden kunnen heel erg op elkaar lijken, wat de diagnostiek kan bemoeilijken. De video gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen delier en dementie.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon JufDanielle
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.