Website over methode 'Death over dinner'
Onderwijsmateriaal

Website over methode 'Death over dinner'

  • Aanbieder Death over Dinner
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 april 2019

Ondersteuning voor het organiseren van informele gesprekken over de dood. Deze website (Engelstalig) biedt gespreksonderwerpen, voorbeeldvragen, ervaringsverhalen en veel achtergrondliteratuur, video's en podcasts. De methode van 'Death Over Dinner' kan ingezet worden in groepen studenten met als doel bewustwording van de sterfelijkheid van de mens, bewustwording van de eigen normen, waarden, wensen en angsten rond de dood.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 april 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.