Death over dinner
Onderwijsmateriaal

Death over dinner

  • Aanbieder Death over Dinner
  • Soort materiaal website
  • Type bron of lesonderdeel
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 april 2019

Ondersteuning voor het organiseren van informele gesprekken over de dood. Deze website (Engelstalig) biedt gespreksonderwerpen, voorbeeldvragen, ervaringsverhalen en veel achtergrondliteratuur, video's en podcasts. De methode van 'Death Over Dinner' kan ingezet worden in groepen studenten met als doel bewustwording van de sterfelijkheid van de mens, bewustwording van de eigen normen, waarden, wensen en angsten rond de dood.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 april 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!