Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)

  • Aanbieder Koraalgroep
  • Versie 2015
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Koraal
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Checklist behorend bij de zorgmodule Palliatieve zorg 1.0, die is ontwikkeld in het kader van de proefimplementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg versie 1.0. Deze checklist is een hulpmiddel om de palliatieve fase te markeren en bij advance care planning voor mensen met een verstandelijke beperking.

De checklist is als instrument in te zetten bij lessen rondom proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning). Daarnaast kan deze worden geïntegreerd in een stageopdracht.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Koraal
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.