Pancreascarcinoom (casus)
Onderwijsmateriaal

Pancreascarcinoom (casus)

  • Aanbieder IKNL
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, symptoombestrijding
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2020

E-consult over mevrouw Van de Boom, een 75-jarige vrouw bekend met een pancreascarcinoom en uitzaaiingen in de lever. Mevrouw is sinds enkele maanden thuis uit het ziekenhuis. Haar levensverwachting was tot op heden meer dan 3 maanden, maar is nu moeilijk in te schatten. Mevrouw is erg onrustig en vertoont op dit moment een delirant beeld. Volgens de huisarts heeft mevrouw eerder de wens uitgesproken dat zij graag thuis wil overlijden. 

Deze casus is onderdeel van de nieuwsbrief palliatieve zorg van februari 2016. Het is bedoeld om snel actuele kennis te toetsen over het verlenen van passende zorg aan een patiĆ«nt in de palliatieve fase.


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.