Bestrijden benauwdheid in sterfbed (artikel)
Onderwijsmateriaal

Bestrijden benauwdheid in sterfbed (artikel)

  • Aanbieder Sander de Hosson
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2013
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

Benauwdheid is een veelvoorkomend symptoom in de palliatieve zorg. Het artikel Bestrijden benauwdheid in sterfbed van Sander de Hosson beschrijft palliatieve zorg bij een benauwde stervende patiënt en kan worden gebruikt als bron voor een les.

Laat de studenten dit veel voorkomend symptoom beschrijven. Kenmerken, oorzaken, behandelwijzen (medicamenteus, niet medicamenteus). Doe dit bij voorkeur aan de hand van een casus.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.