Being with dying (boek)
Onderwijsmateriaal

Being with dying (boek)

  • Aanbieder Uitgeverij Shambhala
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2009
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, kaderarts, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten ja
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

Engelstalig boek met reflecties voor zorgverleners over attitude-aspecten en zelfzorg rond het sterven. In het boek wordt de Boeddhistische benadering van de dood als uitgangspunt genomen en wordt inzicht geboden in hoe deze benadering kan helpen bij het omgaan met de dood. Het boek is gestoeld op de jarenlange ervaring van Joan Halifax in haar werk als begeleider en verzorger van stervenden.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.