Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)
Onderwijsmateriaal

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)

  • Aanbieder Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, lespakket
  • Versie 2011
  • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

Het werkboek Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen en hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train-de-trainer ontwikkeld voor geestelijk verzorgers om te oefenen met de methode.

Deze verkorte versie kan gebruikt worden voor bijeenkomsten van anderhalf uur.

Sinds het verschijnen van Begeleide intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen in 2008 is een serie materialen ontwikkeld voor zorgmedewerkers, (begeleiders van) vrijwilligers en ouderenadviseurs over omgaan met levensvragen. Achterin dit werkboek is daar een overzicht van opgenomen.

Leerdoelen

De deelnemer reflecteert bij zichzelf hoe hij aandacht geeft aan levensvragen van oudere cliƫnten aan wie hij zorg biedt.

De deelnemer kan vanuit theoretische achtergronden van levensvragen bij ouderen in samenhang met de thema’s die aan de orde komen, verbinden aan zijn eigen (werk)ervaringen.

De deelnemer kan de intervisiemethodiek uiteenzetten en verschillende aspecten toepassen bij het begeleiden van een intervisiegroep zorgverleners of welzijnswerkers zodat zij alert zijn op levensvragen van oudere cliƫnten aan wie zij zorg bieden.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.