Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (werkboek )
Onderwijsmateriaal

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (werkboek )

  • Aanbieder Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen
  • Versie 2011
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2019

Het werkboek “Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen” is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train -de - trainer ontwikkeld voor geestelijk verzorgers om te oefenen met de methode.

Deze verkorte versie kan gebruikt worden voor bijeenkomsten van anderhalf uur.

Sinds het verschijnen van het werkboek begeleide intervisie in 2008 is een serie materialen ontwikkeld voor zorgmedewerkers, (begeleiders van) vrijwilligers en ouderenadviseurs over omgaan met levensvragen. Achterin dit werkboek tref je daar een overzicht van aan, zodat je er wellicht bij de bijeenkomsten op onderdelen gebruik van kunt maken of deelnemers erop kunt attenderen.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.