Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)
Onderwijsmateriaal

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)

 • Aanbieder Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, lespakket
 • Versie 2011
 • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021

Het werkboek Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen en hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train-de-trainer ontwikkeld voor geestelijk verzorgers om te oefenen met de methode. Deze verkorte versie kan gebruikt worden voor bijeenkomsten van anderhalf uur.

Sinds het verschijnen van Begeleide intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen in 2008 is een serie materialen ontwikkeld voor zorgmedewerkers, (begeleiders van) vrijwilligers en ouderenadviseurs over omgaan met levensvragen. Achterin dit werkboek is daar een overzicht van opgenomen.

Leerdoelen

 • De deelnemer reflecteert bij zichzelf hoe hij aandacht geeft aan levensvragen van oudere cliĆ«nten aan wie hij zorg biedt
 • De deelnemer kan vanuit theoretische achtergronden levensvragen bij ouderen, in samenhang met de thema’s die aan de orde komen, verbinden aan zijn eigen (werk)ervaringen
 • De deelnemer kan de intervisiemethodiek uiteenzetten en verschillende aspecten toepassen bij het begeleiden van een intervisiegroep zorgverleners of welzijnswerkers zodat zij alert zijn op levensvragen van oudere cliĆ«nten aan wie zij zorg bieden.
   

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.