Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)
Onderwijsmateriaal

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)

  • Aanbieder Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, lespakket
  • Versie 2011
  • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021

Het werkboek Begeleide Intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen is bedoeld voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen en hoe ermee om te gaan. Op basis van dit werkboek is een train-de-trainer ontwikkeld voor geestelijk verzorgers om te oefenen met de methode.

Deze verkorte versie kan gebruikt worden voor bijeenkomsten van anderhalf uur.

Sinds het verschijnen van Begeleide intervisie in het Omgaan met Levensvragen van Ouderen in 2008 is een serie materialen ontwikkeld voor zorgmedewerkers, (begeleiders van) vrijwilligers en ouderenadviseurs over omgaan met levensvragen. Achterin dit werkboek is daar een overzicht van opgenomen.

 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 25 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.