Autonomie en levenseindebeslissingen (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal

Autonomie en levenseindebeslissingen (lesbeschrijving)

  • Aanbieder Medical Humanities UMCU
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskunde-master (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021

College en werkgroep over autonomie en levenseindebeslissingen (master, jaar 3). Het doel is de student te laten kennismaken met de autonome keuze van de patiĆ«nt in de besluitvorming rond het levenseinde. Proactieve zorgverlening of Advance Care Planning (ACP) draagt hier aan bij. In de werkgroep bespreken studenten een eigen casus uit de stages in het ziekenhuis of elders in de gezondheidszorg waarin zij vragen tegenkwamen over de besluitvorming rond het levenseinde.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de kenmerken bij proctieve zorgplannning (ACP) benoemen en aangeven hoe ze dit in de praktijk aangaan om kwetsbare patiĆ«nten te helpen autonomie te realiseren aan het einde van hun leven.
  • Studenten leren te reflecteren op praktische ervaringen, opgedaan in de coschappen van jaar 3 tot en met 5 met behulp van theoretische kennis uit de bachelor.
     

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.