Autonomie en levenseindebeslissingen (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal

Autonomie en levenseindebeslissingen (lesbeschrijving)

  • Aanbieder Medical Humanities UMCU
  • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, lesmodule
  • Versie 2017
  • Opleiding geneeskunde-master (7)
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • EPA's proactieve zorgplanning, zelfzorg
  • Kosten nee
Contactpersoon Ghislaine van Thiel UMCU
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

Een college en werkgroep over autonomie en levenseindebeslissingen (Master jaar 3). Het doel is de student kennis te laten maken met de autonome keuze van de patiĆ«nt in de besluitvorming rond het levenseinde. Proactieve zorgverlening of Advance Care Planning (ACP) draagt hier aan bij. In de werkgroep bespreken studenten een eigen casus uit de stages in het ziekenhuis of elders in de gezondheidszorg waarin zij vragen tegenkwamen over de besluitvorming rond het levenseinde.

Leerdoelen

Studenten kunnen de kenmerken bij proctieve zorgplannning (ACP) benoemen en aangeven hoe ze dit in de praktijk aangaan om kwetsbare patiĆ«nten te helpen autonomie te realiseren aan het einde van hun leven.

Studenten leren te reflecteren op praktische ervaringen, opgedaan in de coschappen van jaar 3 tot en met 5 met behulp van theoretische kennis uit de bachelor.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Ghislaine van Thiel UMCU
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.