Zingeving in de palliatieve fase - het Diamantmodel (animatie)
Onderwijsmateriaal

Zingeving in de palliatieve fase - het Diamantmodel (animatie)

  • Aanbieder PZNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4
  • Kosten nee
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 april 2021

De animatiefilm Zingeving in de palliatieve fase, het Diamantmodel is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en prof. dr. Carlo. J.W. Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek. De film geeft een beknopte samenvatting.

De film is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.

Zingeving in de palliatieve fase

 

Downloads

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.