Animatie Delier in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal

Animatie Delier in de palliatieve fase

  • Aanbieder PZNL
  • Soort materiaal video en animatie
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2019
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, studenten, verpleegkundigen
  • CanMEDS zorgverlener
  • EPA's symptoombestrijding
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 mei 2019

Bij deze animatie van 2 minuten over ‘Delier in de palliatieve fase’ heeft de richtlijn Delier (2010) als basis gediend. Er wordt verwezen naar de DOS-schaal. 

De animatie is ontwikkeld in opdracht van Coƶperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en dr. Paul Dautzenberg, geriater JBZ en dr. Fabienne J.H. Magdelijn, internist ouderengeneeskunde MUMC+.

De animatie is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. 

Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de volgende bronnen:

 

Naar het materiaal

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 mei 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!