Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)

 • Aanbieder UMCU
 • Soort materiaal lesmodule
 • Versie 2017
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021

Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU. Het betreft:

 • de tekst voor studenten in het blokboek
 • de docenthandleiding
 • de voorbereidende opdracht voor studenten
 • beschrijving van het hoorcollege 
 • gedicht horend bij de werkvorm

Leerdoelen

Na het volgen van deze les kan de student: 

 • uitleggen wat het bezwaar is van Sherwin Nuland tegen ‘het moderne doodgaan’ 
 • aangeven waarin de meerwaarde is gelegen van een mentaliteits-historisch perspectief op de dood 
 • uitleggen wat de kern is van het boek van Philippe Ariès over de (on)getemde dood 
 • benoemen welke periode Philippe Ariès aan de moderne tijd ten voorbeeld stelt, en waarom 
 • uitleggen waarin volgens Philippe Ariès de paradox is gelegen in de moderne omgang met de dood 
 • uitleggen wat Sherwin Nuland bedoelt als hij een accentverschuiving bepleit van de ars moriendi naar de ars vivendi 
 • de rol van mensenrechten beschrijven bij de discussie over levensbeëindiging op verzoek en levensbeëindiging zonder verzoek 
 • uiteenzetten waarom de wetgever bemoeienis heeft met bepaalde MBL 
 • beschrijven welke MBL onder de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en de WTL vallen 
 • beschrijven onder welke voorwaarden euthanasie en hulp bij zelfdoding niet strafbaar zijn 
 • toelichten in welke gevallen euthanasie op basis van een eerdere schriftelijke wilsverklaring op basis van de wet mogelijk is 
 • de rollen aanduiden die a) de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, b) de gemeentelijk lijkschouwer en c) de Officier van Justitie spelen in het geval van een euthanasie of hulp bij zelfdoding 
 • een definitie geven van proactieve zorgplanning
 • beschrijven voor welke groepen patiënten proactieve zorgplanning geïndiceerd is
 • het proces van proactieve zorgplanning beschrijven en aangeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn
 • beschrijven welke de belangrijkste obstakels zijn voor het uitvoeren van proactieve zorgplanning
 • reflecteren op eigen waarden ten aanzien van het levenseinde.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.