Proactieve zorgplanning (advance care planning) (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning (advance care planning) (lesbeschrijving)

 • Aanbieder Afdeling Medical Humanities, UMCU
 • Versie 2017
 • EPA's proactieve zorgplanning, zelfzorg
Contactpersoon G. van Thiel UMCU
Laatst geactualiseerd: 29 oktober 2020

Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU. Deze betreft:

 • de tekst voor studenten in het blokboek
 • de docenthandleiding
 • de voorbereidende opdracht voor studenten
 • beschrijving van het hoorcollege 
 • gedicht horend bij de werkvorm

Leerdoelen van het Hoorcollege en de Werkgroep. De student kan: 

 • uitleggen wat het bezwaar is van Sherwin Nuland tegen ‘het moderne doodgaan’ 
 • aangeven waarin de meerwaarde is gelegen van een mentaliteits-historisch perspectief op de dood 
 • uitleggen wat de kern is van het boek van Philippe Ariès over de (on)getemde dood 
 • benoemen welke periode Philippe Ariès aan de moderne tijd ten voorbeeld stelt, en waarom 
 • uitleggen waarin volgens Philippe Ariès de paradox is gelegen in de moderne omgang met de dood 
 • uitleggen wat Sherwin Nuland bedoelt als hij een accentverschuiving bepleit van de ars moriendi naar de ars vivendi 
 • de rol van mensenrechten beschrijven bij de discussie over levensbeëindiging op verzoek en levensbeëindiging zonder verzoek 
 • uiteenzetten waarom de wetgever bemoeienis heeft met bepaalde MBL 
 • beschrijven welke MBL onder de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en de WTL vallen 
 • beschrijven onder welke voorwaarden euthanasie en hulp bij zelfdoding niet strafbaar zijn 
 • toelichten in welke gevallen euthanasie op basis van een eerdere schriftelijke wilsverklaring op basis van de wet mogelijk is 
 • de rollen aanduiden die a) de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, b) de gemeentelijk lijkschouwer en c) de Officier van justitie spelen in het geval van een euthanasie of hulp bij zelfdoding 
 • een definitie geven van proactieve zorgplanning
 • beschrijven voor welke groepen patiënten proactieve zorgplanning geïndiceerd is
 • het proces van proactieve zorgplanning beschrijven en aangeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn
 • beschrijven welke de belangrijkste obstakels zijn voor het uitvoeren van proactieve zorgplanning
 • reflecteren op eigen waarden ten aanzien van het levenseinde.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-03-09 13:19:17
Het materiaal waarnaar verwezen wordt, is zodanig beschreven dat het ook zonder kloppende links gevonden kan worden.

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-03-08 08:43:59
Materiaal bevat bruikbare casus en een opzet die je aan je eigen onderwijssituatie kan/zal moeten aanpassen en aanvullen

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon G. van Thiel UMCU
Laatst geactualiseerd: 29 oktober 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.