Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)

 • Aanbieder UMCU
 • Soort materiaal tekstueel
 • Versie 2017
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol organisator | organisatie en leiderschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021

Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU. Het betreft:

 • de tekst voor studenten in het blokboek
 • de docenthandleiding
 • de voorbereidende opdracht voor studenten
 • beschrijving van het hoorcollege 
 • gedicht horend bij de werkvorm

Leerdoelen

Na het volgen van deze les kan de student: 

 • uitleggen wat het bezwaar is van Sherwin Nuland tegen ‘het moderne doodgaan’ 
 • aangeven waarin de meerwaarde is gelegen van een mentaliteits-historisch perspectief op de dood 
 • uitleggen wat de kern is van het boek van Philippe Ariès over de (on)getemde dood 
 • benoemen welke periode Philippe Ariès aan de moderne tijd ten voorbeeld stelt, en waarom 
 • uitleggen waarin volgens Philippe Ariès de paradox is gelegen in de moderne omgang met de dood 
 • uitleggen wat Sherwin Nuland bedoelt als hij een accentverschuiving bepleit van de ars moriendi naar de ars vivendi 
 • de rol van mensenrechten beschrijven bij de discussie over levensbeëindiging op verzoek en levensbeëindiging zonder verzoek 
 • uiteenzetten waarom de wetgever bemoeienis heeft met bepaalde MBL 
 • beschrijven welke MBL onder de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en de WTL vallen 
 • beschrijven onder welke voorwaarden euthanasie en hulp bij zelfdoding niet strafbaar zijn 
 • toelichten in welke gevallen euthanasie op basis van een eerdere schriftelijke wilsverklaring op basis van de wet mogelijk is 
 • de rollen aanduiden die a) de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, b) de gemeentelijk lijkschouwer en c) de Officier van Justitie spelen in het geval van een euthanasie of hulp bij zelfdoding 
 • een definitie geven van proactieve zorgplanning
 • beschrijven voor welke groepen patiënten proactieve zorgplanning geïndiceerd is
 • het proces van proactieve zorgplanning beschrijven en aangeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn
 • beschrijven welke de belangrijkste obstakels zijn voor het uitvoeren van proactieve zorgplanning
 • reflecteren op eigen waarden ten aanzien van het levenseinde.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.