Proactieve zorgplanning (advance care planning) de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning (advance care planning) de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen

 • Aanbieder PALLIUM • Multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg, jrg 19 – nr. 1 – febr. 2017
 • Soort materiaal tekstueel
 • Type bron of lesonderdeel
 • Versie 2017
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6)
 • Zorgverlener verpleegkundigen
 • CanMEDS kennis en wetenschap, zorgverlener
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 oktober 2020

De komende jaren is het de bedoeling om proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) binnen Nederlandse ziekenhuizen onderdeel te laten uitmaken van de standaard verleende zorg aan patiënten bij wie het levenseinde nadert. De uitvoering van proactieve zorgplanning vraagt om verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners, zo ook verpleegkundigen.

In dit artikel (tijdschrift Pallium, abonnement nodig voor inlog) wordt antwoord gegeven op de vraag wat de verantwoordelijkheden van verpleegkundigen zijn ten aanzien van proactieve zorgplanning bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in het ziekenhuis. 
Er worden zes fasen beschreven:

 • Fase 1: Verkennen van wensen, verwachtingen en behoeften van de patiënt.
 • Fase 2: Proactieve zorgplanning introduceren bij de patiënt.
 • Fase 3: Wensen, verwachtingen en behoeften omzetten naar doelen.
 • Fase 4: Zorgdoelen officieel vastleggen.
 • Fase 5: Communicatie met het multi-disciplinair team.
 • Fase 6: Evalueren van doelen, wensen en behoeften.

Een mogelijke opdracht kan zijn:
Lees het artikel thuis als voorbereiding. Bediscussieer in de groep de rol van de verpleegkundige bij proactieve zorgplanning met de volgende vragen: 

 • Wat is proactieve zorgplanning? Waarom is dat belangrijk?
 • Wat is de rol van de verpleegkundige of verzorgende?
 • Waarom vinden zorgprofessionals proactieve zorgplanning gesprekken vaak moeilijk?
 • Wat heb je nodig om dit te leren?
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 oktober 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!