Voortgangsrapportage Q2 ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging

Nieuwsbericht | 22 juli 2019 | Bron: Stichting Fibula

Fibula heeft als taak om binnen het tweejarig project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn de Netwerken Palliatieve Zorg te ondersteunen bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging. Fibula maakt per kwartaal een voortgangsrapportage. In deze rapportage wordt de voortgang van de ondersteuning van Fibula aan de Netwerken Palliatieve Zorg beschreven vanuit het doel dat Fibula zich hierin heeft gesteld.

Doel

In 2019 en 2020 zijn de Netwerken Palliatieve Zorg ondersteund bij:

  • het organiseren en borgen van directe hulp van geestelijke verzorgers aan ouderen en mensen die palliatieve zorg behoeven in de eerste lijn;
  • het organiseren van deskundigheidsbevordering aan hulpverleners en vrijwilligers;
  • het realiseren van actiegericht onderzoek in het kader van het nieuwe ZonMw programma geestelijke verzorging;
  • het realiseren van consultatie van geestelijke verzorgers aan professionals in de eerste lijn.

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) heeft een plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers in de eerste lijn geschreven en om laten zetten in een subsidieregeling. Hiermee is 2019 en 2020 financiering van onderzoek, onderwijs en inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk.

De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering.

Download

Download hier de Voortgangsrapportage Q2 2019

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.