Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording van start
Nieuws5 september 2023
Nieuws

Stimuleringsregelingen Maatschappelijke Bewustwording van start

Nieuws 5 september 2023

Stimuleringsregeling bijeenkomsten

Vanaf vandaag (dinsdag 5 september) heeft het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) de Stimuleringsregeling bijeenkomsten open gezet. Organisaties, zoals pati├źntenorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden, Netwerken Palliatieve Zorg, kunnen een stimuleringsverzoek doen (maximaal € 500 per bijeenkomst) om regionale bijeenkomsten te organiseren die maatschappelijke bewustwording van palliatieve zorg stimuleren (denk aan bijeenkomsten als In gesprek met de burger, Weet u wat u wilt, Dood uit de pot, etc.).  
Op verschillende plekken in het land worden al met succes en impact informatiebijeenkomsten Maatschappelijke Bewustwording georganiseerd. Met de Stimuleringsregeling bijeenkomsten faciliteren we het organiseren van dit soort bijeenkomsten 

Partijen kunnen tussen 5 september en 29 september 2023 via een beknopt aanvraagformulier op Palliaweb een verzoek doen voor een stimuleringsbijdrage voor een regionale bijeenkomst die tussen september en december 2023 wordt uitgevoerd. Dit budget van maximaal € 500 per bijeenkomst kan onder andere worden gebruikt voor zaalhuur, koffie/thee, portokosten versturen uitnodiging, vergoedingen spreker(s).

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling is het belangrijk dat:

 • De opzet van de bijeenkomst bijdraagt aan de doelstellingen van Maatschappelijke Bewustwording op het gebied van palliatieve zorg.
 • Er in de bijeenkomst aandacht wordt besteed aan wat palliatieve zorg inhoudt en hoe de sociale kaart op het gebied van palliatieve zorg in de regio eruitziet. Ook krijgen deelnemers in de bijeenkomst handvatten aangereikt om het gesprek aan te gaan met naasten en zorgverleners.
   

Naar het aanvraagformulier
 

Stimuleringsregeling iniatieven

Alleen voor de Netwerken Palliatieve Zorg is er de stimuleringsregeling voor iniatieven. Want in de regio zijn goede initiatieven die het waard zijn om versterkt en gestimuleerd te worden. Zo kan er ook geleerd worden van het eigen initiatief en van elkaars idee├źn. Daarom biedt NPPZ II Maatschappelijke Bewustwording de Netwerken Palliatieve Zorg de mogelijkheid een verzoek te doen voor een bijdrage voor het doorontwikkelen van bestaande regionale activiteiten die bijdragen aan Maatschappelijke Bewustwording.

Netwerken kunnen tussen 5 en 29 september 2023 met een plan (maximaal 2 A4) en een beknopt aanvraagformulier op Palliaweb een verzoek voor een bijdrage doen voor een initiatief dat tussen september en december 2023 wordt uitgevoerd. Het maximale bedrag is € 5.000 per initiatief.

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling is het belangrijk dat:

 • Het plan en de activiteit(en) substantieel bijdragen aan de beschreven doelstellingen voor Maatschappelijke Bewustwording. 
 • Het plan van goede kwaliteit is en de activiteiten opschaalbaar en inspirerend zijn.  
 • De opbrengsten landelijk worden gedeeld. 
   

Naar het aanvraagformulier
 

Voor beide stimuleringsregelingen is een totaalbedrag van € 50.000 beschikbaar en geldt: 'Wie het eerst komt het eerst maalt. '

Over het NPPZ II

Als mensen op tijd nadenken over hun waarden, wensen en behoeften in de laatste levensfase, is de kans groter dat zij op dat moment passende zorg krijgen die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Daarom richt het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) II zich met Maatschappelijke Bewustwording Palliatieve Zorg op de volgende doelstellingen:

 • Burgers weten wat palliatieve zorg inhoudt en wat palliatieve zorg voor iemand kan betekenen.
 • Burgers praten – bijvoorbeeld aan de keukentafel, in hun sociale netwerk en in de spreekkamer – vanzelfsprekend (en vroegtijdig) met hun naasten over hun waarden, wensen en behoeften op het gebied van palliatieve zorg. En leggen dit vervolgens ook vast.

Vragen?

Neem contact op met Larissa Exalto via het contactblok op deze pagina of telefonisch (06 - 42 19 06 63)

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 september 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.