Samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Nieuws21 mei 2021
Nieuws

Samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren

Nieuws 21 mei 2021

Bekend is dat proactieve zorgplanning (advance care planning), positief samenhangt met de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase. Samen met collega’s onderzocht Lente Kroon het verband tussen het ervaren van betrokkenheid bij het ACP-traject van mensen met gevorderde kanker en hun emotioneel welbevinden. 'De belangrijkste conclusie is dat er een positieve associatie is tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen, en het eigen emotioneel functioneren.', aldus Kroon, arts-onderzoeker. 

Artsen kunnen een actieve rol spelen in discussies over wensen en voorkeuren van patiënten met betrekking tot toekomstige medische behandeling en zorg. Hiervoor is onlangs een landelijke leidraad opgesteld, de ‘Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning’. 

In deze cross-sectionele analyse bekeken onderzoekers patiënt-gerapporteerde uitkomsten van 1001 patiënten van de eQuiPe-studie, een onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker in Nederland. 

Drie stellingen

De betrokkenheid die deze patiënten ervaarden bij hun ACP werd gemeten aan de hand van 3 stellingen;

  1. Ik heb het gevoel dat mijn naasten weten wat mijn voorkeuren zijn voor mijn toekomstige behandeling en zorg.
  2. Ik heb het gevoel dat mijn artsen weten wat mijn voorkeuren zijn voor mijn toekomstige behandeling en zorg.
  3. Ik heb het gevoel dat ik net zoveel word betrokken bij beslissingen over mijn behandeling en zorg als ik zelf wil.

De patiënten beoordeelden deze stellingen op een zogenaamde 5-punts Likert-schaal van helemaal oneens (1) naar helemaal eens (5).

Meerderheid zo betrokken als ze willen

De meerderheid van de patiënten (87%) gaf aan dat ze net zo betrokken waren als ze wilden bij beslissingen over hun toekomstige medische behandeling en zorg. Ook waren de meeste patiënten van mening dat hun naasten (81%) en artsen (75%) bekend waren met hun voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg. Een kleine minderheid van de patiënten (2,7%) voelde zich niet betrokken bij de beslissingen en hadden het idee dat hun naasten (5,7%) en artsen (7,7%) niet bekend waren met hun voorkeuren.  

Tijdig gesprekken voeren

Eerste auteur Lente Kroon: ´Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen of er daadwerkelijk een oorzakelijk verband bestaat, maar als beginnend arts vind ik het een waardevol mogelijk gegeven dat je door het tijdig voeren van gesprekken over doelen en voorkeuren voor toekomstige behandeling en zorg, mogelijk een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van het emotioneel functioneren van palliatieve patiënten.´

Laatst geactualiseerd: 21 mei 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.