Nieuwe inzichten onvoorspelbare behandeling doorbraakpijn
Nieuws13 maart 2020
Nieuws

Nieuwe inzichten onvoorspelbare behandeling doorbraakpijn

Nieuws 13 maart 2020

De richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is herzien. Deze richtlijn biedt handvatten bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker, zowel in de curatieve fase als in de palliatieve fase. De nieuwe richtlijn vervangt de NVA-richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ uit 2015 en de richtlijn ‘Pijn in de palliatieve fase’ uit 2016. De nieuwe evidence-based richtlijn is gebaseerd op reviews en resultaten van vele internationale studies naar behandeling van pijn bij kanker. De NVA is eigenaar van de richtlijn en zal, wanneer nodig, zorgen voor modulaire herziening in de toekomst.

Voorzitter van de richtlijnwerkgroep Alexander de Graeff licht toe: De modules zijn grotendeels afkomstig uit de eerdere NVA-richtlijn. Uit de ‘palliatieve richtlijn’ zijn modules overgenomen over anamnese, algemene adviezen over medicamenteuze behandeling, ondersteunende zorg en continuïteit en coördinatie van zorg. Waar nodig zijn de modules gereviseerd. Er is een aantal nieuwe modules toegevoegd: lokale toediening van opioïden, opioïd-geïnduceerde hyperalgesie (toenemende gevoeligheid voor pijn, veroorzaakt door opioïden) en medicamenteuze behandeling bij patiënten met leverfunctiestoornissen.’

Betere behandeling doorbraakpijn

In de nieuwe richtlijn wordt aangeraden om bij onvoorspelbare doorbraakpijn gebruik te maken van snelwerkende fentanylpreparaten die veel sneller werken (na 10-15 min) dan immediate release morfine, oxycodon of hydromorfon (na 30-40 minuten). Deze adviezen over de behandeling van onvoorspelbare doorbraakpijn zijn overgenomen uit de NVA-richtlijn van 2015, maar stonden tot voor kort nog anders in de palliatieve richtlijn. Bij voorspelbare doorbraakpijn wordt de keuze voor het middel vrij gelaten. Het is daarbij vooral belangrijk dat het middel op tijd wordt gegeven.

Nieuwe richtlijn Pijn bij gevorderde COPD en hartfalen

Voor het eerst is er nu ook een richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij gevorderde stadia van COPD of hartfalen’. De meeste adviezen zijn niet anders dan in de richtlijn voor pijn bij patiënten met kanker. Alleen wordt het gebruik van NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen) niet aanbevolen bij patiënten met hartfalen. Deze NSAID’s geven namelijk risico op vasthouden van vocht en daardoor belasting van het hart.

De Graeff: ‘Er is heel weinig onderzoek naar pijn bij COPD en hartfalen. Er was dus weinig literatuur om ons op te baseren. De aanbevelingen zijn daarom grotendeels overgenomen uit de richtlijn over pijn bij patiënten met kanker. Beide richtlijnen zijn beschikbaar op Pallialine, in de richtlijnendatabase van de FMS en in de app PalliArts

Meer informatie

Zie voor een overzicht van aanbevelingen ook op Pallialine:

Of bekijk de nieuwe themapagina Pijn.

Bron: IKNL

Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 maart 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.