Knelpuntenenquête obstipatie in de palliatieve fase

Nieuwsbericht | 9 juli 2020

In de palliatieve fase is de voedsel en vocht inname van patiënten vaak verminderd en is de voeding ook vaak minder vezelrijk. Mede als gevolg hiervan heeft een aanzienlijk deel van de patiënten te maken met obstipatie. Hiernaast spelen immobiliteit, bijwerkingen van medicamenten en de ziekte zelf ook regelmatig een rol. Obstipatie betekent voor een patiënt vaak een grote aantasting van de kwaliteit van leven, waarvan de ernst door behandelaars regelmatig wordt onderschat.

Herziening huidige richtlijn

De huidige versie van de richtlijn ‘Obstipatie in de palliatieve fase’ komt uit 2009. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase, onder voorzitterschap van MDL-arts Ruud Schrauwen. In de werkgroep hebben vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en diëtisten zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL.

De richtlijn wordt zo mogelijk evidence based herzien. Hiertoe worden zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk rondom de zorg voor patiënten met obstipatie ervaren. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

Knelpuntenenquête

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt u gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten in de palliatieve zorg voor patiënten met obstipatie aangeven.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 14 augustus aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.