Gebruikersonderzoek voor doorontwikkeling patiëntenplatform door PZNL

Nieuwsbericht | 1 juli 2020

PZNL onderzoekt samen met Patiëntenfederatie Nederland welke informatie patiënten en naasten belangrijk vinden op het gebied van palliatieve zorg. Doel van dit onderzoek is te achterhalen aan welke informatie  over palliatieve zorg patiënten en naasten precies behoefte hebben en op welke manier  ze deze informatie gepresenteerd  willen  krijgen.  Aan de hand van de uitkomsten wordt de website  overpalliatievezorg.nl  doorontwikkeld tot een patiëntenplatform over palliatieve zorg dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen, waarden en behoeften van de bezoeker, aansluitend bij de uitgangspunten van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De website werd in 2019 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld ter ondersteuning van de publiekscampagne over palliatieve zorg.

De vragenlijst is door zowel patiënten die palliatieve zorg krijgen als door  hun  naasten in te vullen. Ook naasten die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met palliatieve zorg kunnen deelnemen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt. Patiënten en hun naasten hebben tot 21 juli aanstaande de tijd om de vragenlijst in te vullen.   

Help mee!

Als u als zorgverlener werkt met patiënten in de palliaieve fase, kunt u helpen door deze vragenlijst te verspreiden onder uw patiënten en/of door dit bericht te delen op uw social media-account(s). 

Naar de vragenlijst

Klik hier voor de vragenlijst.

Bron: PZNL

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.