Workshop Rouwstorm in het gezin

  • Datum 20-06-2024
  • Tijd 14.30 - 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
  • Locatie Gemeenschapshuis Kepèl, Zaal ‘Hub’, Kerkstraat 27, Panningen
  • Doelgroep Professionals uit de Netwerken Palliatieve Zorg van Noord en Midden –Limburg.
  • Kosten geen kosten
  • Uiterste inschrijfdatum 19-06-2024
  • Beschikbare plaatsen 39 van de 50

Rouwstorm in het gezin
De slingerbeweging tussen wanhoop en vertrouwen, liefde en woede, gaan en blijven, weerstand en overgave.


Uitnodiging
De Netwerken Palliatieve Zorg Noord en Midden - Limburg en Netwerk Integrale Kindzorg organiseren gezamenlijk een workshop en nodigen u van harte uit voor deelname.

Inhoud 
Deze interactieve workshop gaat over de flinterdunne scheidslijn tussen leven en overleven op het moment dat zich een Rouwstorm in het gezin aandient. 
We zoomen in op de impact en de veerkracht die in een gezin ontstaat na de boodschap dat een van de gezinsleden zal komen te overlijden.
•    Hoe ga ik om met alles wat op me afkomt?
•    Wat wil ik graag anders doen? 
•    Hoe kan ik gericht en bewust vragen om wat ik nodig heb en aan wie? 
•    Mag ik mijn eigen koers varen en hoe houd ik dan mijn roer recht?

Ter inspiratie 
Ter voorbereiding op de workshop willen we je uitnodigen om je zelf de volgende vragen te stellen en je antwoorden mee te brengen naar deze workshop.
•    Waar ontmoet ik bij mijzelf knelpunten in contact/ verbinding met cliënt/ familie?
•    Welk gedrag laat ik zelf zien als ik getriggerd word in het contact/ verbinding met de cliënt/ familie?
•    Welke leervraag heb ik zelf ten aanzien van het onderwerp, Rouwstorm in het gezin?

Sprekers
Romy van den Booren is sinds 2022 werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. Van huis uit is ze pedagoge en in haar werk komt ze veel in aanraking met gezinnen die met een rouwproces te maken krijgen of hebben, ook met levend verlies. Hier horen ook andere vragen binnen de complexe medische kindzorg bij of wanneer een ouder overlijdt, waar kun je dan terecht voor het gezin? De juiste hulp, op het juiste moment en op de juiste plek is dan heel waardevol. Daarin maak je samen het verschil. www.niklimburg.nl www.kinderpalliatief.nl

Francy op het Roodt is psychosociaal therapeut rouw/ verlies/ trauma en heeft een eigen praktijk in Beesel. Francy biedt psychosociale begeleiding aan jongeren en volwassenen. Dit doet ze vanuit een ervaringsgerichte benaderingswijze. Puurheid, vertrouwen en integriteit zijn hierbij haar uitgangspunt.                         
‘Op hetgeen je overkomt heb je geen invloed, de kracht van mogelijkheden zit in de wijze hoe je het draagt’. www.praktijkgewoonik.nl 

Doelgroep
Professionals uit de Netwerken Palliatieve Zorg van Noord en Midden–Limburg.

Locatie en tijd
Datum en tijdstip: 20 juni 2024 van 14.30 – 16.30, inloop vanaf 14.00.      
Locatie: Gemeenschapshuis Kepèl, Zaal ‘Hub’, Kerkstraat 27, Panningen

Parkeren
In de nabijheid van Gemeenschapshuis Kepèl is voldoende parkeergelegenheid.
 
Accreditatie
Er wordt geen accreditatie aangevraagd.
    
Aanmelding en kosten
•    Deze workshop wordt u aangeboden door de netwerken Palliatieve Zorg van Noord en Midden Limburg. Deelname is gratis. 
•    Het maximaal aantal deelnemers is 50 personen. 
•    Wij verzoeken u vriendelijk om u aan te melden via deze website. Zie het aanmeldformulier onderaan.
•    Desgewenst ontvangt u een bewijs van deelname. Dit kunt u na afloop aanvragen via het 
e-mailadres: npz@viecuri.nl o.v.v. ‘Workshop NIK 20-06-2024. 

Informatie
Voor meer informatie over deze bijeenkomst of het netwerk kunt u terecht bij:
•    Marian Kessels, Netwerkcoördinator NPZ Noord-Limburg, Tel: 06 – 30 02 03 38,
     Email: npz@viecuri.nl of mariankessels@viecuri.nl
•    Desiree Meertens, Netwerkcoördinator NPZ Midden-Limburg, Tel: 06 – 44 34 98 08
     Email: desiree.meertens@dezorggroep.nl

Zie HIER de pdf van deze uitnodiging.

Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg
Het Netwerk is een samenwerkingsverband van Allerzorg, Buurtzorg, Cohesie (coöperatie huisartsen), Coöperatie Liz, De Zorggroep, Hospice Doevenbos, Hospice Mariaweide, Hospice ’t Plattelandshoes, Hospice Zenit, La Providence, Sint Jozef Wonen en Zorg, Stichting Proteion, Thuiszorgcentrale Nederland, Toon Hermans Huis, VieCuri Medisch Centrum, Vincent van Gogh Instituut, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Zorgcentrum Vincent Depaul en de gezamenlijke zorgvragers.  

           
Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg                                                                     
Het Netwerk is een samenwerkingsverband van De Zorggroep, Land van Horne, Proteion, SJG Weert, Laurentius Ziekenhuis, Pergamijn, Daelzicht, Koraal Groep, Meditta, Franciscus Hospice Weert, Buurtzorg, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Stg Eindzorg, Toon Hermans Huizen en de gezamenlijke zorgvragers.    

Netwerk Integrale kindzorg
NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Limburg & Zuidoost-Brabant.

De netwerken stellen zich tot doel de zorg aan de mens die in de palliatieve fase verkeert te optimaliseren en organiseren in dat kader onder meer bijeenkomsten over onderwerpen en problemen die zich in de palliatieve en terminale fase voor kunnen doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Contact