Casuïstiekbespreking "Steunpunt Mantelzorg Zuid óók voor palliatieve zorg"

  • Datum 26-09-2022
  • Tijd Inloop en registratie vanaf 17.30 uur
  • Locatie Koraal, Maasvelderweg 15 6229XT Maastricht (Hoofdingang; zaal ligt aan restaurant)
  • Doelgroep Zorgverleners van alle disciplines betrokken bij palliatieve zorg in de regio. De nascholing is vooral bedoeld voor professionals, maar vrijwilligers zijn ook van harte welkom.
  • Kosten gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 19-09-2022
  • Beschikbare plaatsen 23 van de 40

Ingegaan wordt op de mogelijkheden van het Steunpunt Mantelzorg voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.   

Inhoudsdeskundige:
Rianne Ampts, coördinator  Intensieve vrijwilligerszorg
Petra Moermans, VPTZ vrijwilliger                                

Programma:

17.30 uur    Ontvangst met koffie/thee en broodjes

18.00 uur    Start programma:

- Welkom en toelichting op het programma

- Casuïstiek bespreken in subgroepen en terugkoppeling

- Presentatie inhoudsdeskundige inclusief vragen en discussie

20.00 uur    Afsluiting
 

Contact