Multidisciplinaire Casuistiekbespreking (On)gewenste zorg in de palliatieve fase, ……. moet alles wat kan…?

  • Datum 23-10-2023
  • Tijd 18.00 - 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
  • Locatie Koraal, Maasvelderweg 15 6229XT Maastricht
  • Doelgroep Zorgverleners van alle disciplines betrokken bij palliatieve zorg in de regio. De nascholing is vooral bedoeld voor professionals, maar vrijwilligers zijn ook van harte welkom.
  • Kosten geen kosten
  • Uiterste inschrijfdatum 20-10-2023
  • Beschikbare plaatsen 6 van de 40

De bespreking wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht Heuvelland.

(On)gewenste zorg in de palliatieve fase, ……. moet alles wat kan…?
Palliatief redeneren is een continu proces waarbij het comfort van de patiënt centraal staat. Hierbij tref je soms situaties aan waarbij de vraag rijst of een mogelijke behandeling om comfort te bieden nog wel wenselijk is, te belastend is, het gewenste effect snel genoeg gaat hebben.

Inhoudsdeskundige: Davy Jeunen, verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg i.o. MUMC+

Programma:                     
17.30 uur        Ontvangst met koffie/thee en broodjes
18.00 uur        Start programma:
                         - Welkom en toelichting op het programma
                         - Casuïstiek bespreken in subgroepen en terugkoppeling
                         - Presentatie inhoudsdeskundige inclusief vragen en discussie
20.00 uur         Afsluiting

Informatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Veron Schrijnemaekers (veron.schrijnemaekers@mumc.nl) of Liesbeth van Hoef (liesbeth.van.hoef@mumc.nl)

In verband met het grote aantal aanmeldingen stellen we het zeer op prijs als u zich bij onverhoopte verhindering tijdig afmeldt, zodat anderen uw plaats kunnen innemen.

Zie HIER de pdf met bovenstaande informatie.

Voor een plattegrond van de locatie, zie HIER.

Contact