Symposium Zorg voor waardigheid in de laatste fase van het leven

Nieuws NPZ Limburg 22 februari 2023

Vooraankondiging:

De senioren van de CD&V in Vlaanderen en het CDA in Nederland organiseren onder auspicien van de European Seniors Union op 20 april in Maastricht een symposium over bovengenoemd thema.

Als sprekers zijn uitgenodigd:

-  vanuit Vlaanderen een politicus die zich bezig houdt met het onderwerp en een persoon uit de wereld van verpleeg- en rusthuizen;

-  vanuit Nederland het hoofd van de geestelijk verzorging in een academisch ziekenhuis en een arts, die zich meer dan 40 jaar voor waardigheid in de laatste fase van het leven heeft ingezet.

Er zal ruim gelegenheid worden gegeven voor inbreng vanuit de aanwezigen.

Locatie: Sint Jan Kerk, Vrijthof 24, 6211 LD Maastricht

Tijdstip: ontvangst vanaf 11.00 u. en aanvang om 11.30 u. Sluiting om 16.00 u.

Lunch: wordt u tussen 13.00 u. en 14.00 u. aangeboden.

Voertaal: Nederlands (daar de ESU ook mensen uit Duitsland en Luxemburg uitnodigt zal voor een tolk worden gezorgd).

Aanmelden: voor 10 april per mail bij klaas@famneutel.nl Gezien de verwachte drukte verdient het aanbeveling u tijdig aan te melden. U ontvangt daarvan een bevestiging.

Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel wordt een vrijwillige donatie ter plekke op prijs gesteld.

Informatie: via de mail bij cspreeuwenberg62@gmail.com

Zie HIER meer over waarom een symposium over waardigheid in de laatste levensfase.

Contact