Brochure palliatieve zorg ZHE

Nieuws Netwerk Zuid-Hollandse Eilanden 23 augustus 2021

Hier vindt u de link naar de nieuwe brochure Palliatieve Zorg, een wegwijzer voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Hier vindt u de adressen van de regionale palliatieve zorgaanbieders.

Contact