Reminder uitnodiging online Pitch-bijeenkomst 'Zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek in gesprek over palliatieve zorg'

  • Datum 18-01-2022

Dinsdag 8 februari, 14.30-17.00 uur

Wil je meedenken over hoe we de palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland (ZWN) kunnen verbeteren? Sluit dan aan bij deze online bijeenkomst van het Consortium Palliatieve Zorg ZWN.

Jouw collega’s uit de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek delen in een korte pitch hun idee, vraag, of goede voorbeeld. Zij zijn op zoek naar medestanders; naar mensen die mee willen denken en eventueel aan willen haken. In de break-out rooms kun je hier met de pitchers over in gesprek. Daarnaast informeren we je over de lessen en ervaringen van de lerende netwerken die vorig jaar gestart zijn in Zuidwest-Nederland.

Doelen
Het delen van de lessen van de huidige lerende netwerken van ZWN. En patiënten, naasten en professionals uit de zorg, onderwijs en onderzoek in de regio ZWN met elkaar in verbinding brengen om (eenmalig of frequenter) van elkaar te leren op het gebied van palliatieve zorg.

Voor wie
Patiënten, naasten, zorgverleners, bestuurders, beleidsmedewerkers en onderzoekers actief in Zuidwest-Nederland; iedereen met een hart voor palliatieve zorg is welkom.

Organisatiecommissie
Coördinatieteam Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland

Aanmelden
Via deze link tot 25 januari. Bij te weinig aanmeldingen verplaatsen we deze bijeenkomst naar medio mei. Hierover nemen we eind januari een beslissing. Meld je dus op tijd aan!

Oproep pitchers
We hebben nog plaats voor enkele pitchers. We nodigen iedereen die rondloopt met vragen, plannen of ideeën m.b.t. palliatieve zorg uit om deze in de etalage te zetten! Meld je uiterlijk 25 januari bij Anne Kors-Walraven.

Programma
14.25 Inlog bijeenkomst
14.30 Welkom Ingrid Pladdet
14.40 Lessen en ervaringen van het lerend netwerk palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang tot reguliere palliatieve zorg Michael Echteld
14.50 Lessen en ervaringen van het lerend netwerk implementatie in de palliatieve zorg
Arianne Stoppelenburg en Eunice Da Veiga Mendes
15.00 Evaluatie informatiewaaier longkanker stadium IV Studenten Avans Hogeschool minor Projectmatig innoveren in de zorg
15.10 Het onderwijsknooppunt ZWN Marieke Groot
15.20 Korte pauze
15.25 Luister in twee rondes naar de pitches over vraagstukken en ideeën m.b.t. de palliatieve zorg en ga hier met uw collega’s over in gesprek. Met o.a.:

Regionale themabijeenkomsten Agnes van der Heide
Ik doe deze pitch omdat ik op zoek ben naar nieuwe verbinding binnen ons consortium. Mijn voorstel zou zijn op zoveel mogelijk te focussen op inhoud en zo weinig mogelijk op vergaderen, processen en structuren. Mijn idee is om 2-4 keer per jaar een online discussie-uurtje te organiseren over een onderwerp dat leeft in de regio. Opzet, doel en inhoud kunnen wisselen, al naar gelang het onderwerp. Ik zoek naar mensen vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk die willen helpen om dit jaar 2-4 van deze uurtjes te organiseren.

Zorg voor digitaal nalatenschap Erica Witkamp
Nu we steeds meer online leven, wordt het ook steeds belangrijker om na te denken wat we met dat leven willen als we sterven. Maar als we niet goed zorgen voor onze digitale sporen laten we nabestaanden ermee zitten. Zorgverleners praten hier nog maar weinig over met patiënten en naasten. Ik zou graag met mensen uit de praktijk, het onderwijs en onderzoek een lerend netwerk vormen waarin we samen methoden ontwikkelen om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen. Omdat ook dat steeds meer onderdeel zal worden van goede palliatieve zorg.

Hospice met doelgroepbedden John Kremer
Is er behoefte aan hospicezorg voor specifieke doelgroepen, zoals psychogeriatrische of gerontopsychiatrische zorgvragers?

Zorgdilemma’s in de levenseindezorg bij mensen met dementie Sharissa Corporaal
Ik doe deze pitch omdat ik op zoek ben naar zorgprofessionals die ervaringen willen delen over hun dilemma’s bij levenseindezorg voor mensen met dementie en communicatie met naasten, en samen willen werken aan een praktijkgericht onderzoek over het voorkómen van die dilemma’s.

16.45 Afsluiting Ingrid Pladdet
17.00 Einde bijeenkomst

Kosten
Deelname is gratis

Aantal deelnemers
30-80.

Inlichtingen
Inhoudelijk: Anne Kors-Walraven
M.b.t. de aan- en afmelding: Ria Bouma

Contact