Bijeenkomst Hospice als Expertisecentrum

  • Datum 20-09-2022
  • Locatie KAPEL WIEKENDAEL, ROOSENDAAL
  • Doelgroep Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle medewerkers en managers van hospices uit het consortium Zuidwest Nederland en geïnteresseerden uit het onderwijs en/of onderzoeksveld.

Binnen hospices is er een schat aan ervaring en kennis van palliatieve zorg. Hoe kun je deze kennis inzetten om palliatieve zorg binnen én buiten je organisatie te verbeteren? Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk denken we samen na over de rol van het hospice in kennisverspreiding en deskundigheidsbevordering.

Programma

16.30 Lezing | Simone Koops – Ouwerkerk Directeur-bestuurder Bardo / Leven in de laatste fase Hospice – Ondersteuning Thuis – Leerhuis Tevens bestuurslid Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)

17.10 Pitches | Inspirerende praktijkvoorbeelden

17.40 Pauze met lichte maaltijd

18.20 Uitwisselen | Aan de slag in kleine groepjes 19.20 Plenaire terugkoppeling en afronding

19.30 Einde

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle medewerkers en managers van hospices uit het consortium Zuidwest Nederland en geïnteresseerden uit het onderwijs en/of onderzoeksveld.

Zijn er vragen of onderwerpen die je besproken zou willen hebben op deze bijeenkomst?
Meldt ze dan bij SecretariaatNPZ@bravis.nl. Hier graag ook aanmelden i.v.m. de maaltijd.

Contact