Zorg voor mensen met een migratieachtergrond

Voorlichtingsmateriaal voor zorgverleners

Heeft u als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen? En wilt u meer weten over of ondersteuning bij passende palliatieve zorg? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief en heeft een aantal voorlichtingsmaterialen ontwikkeld rondom palliatieve zorg:

 1. Lessen uit gesprekken over leven en dood
  In de handreiking Lessen uit gesprekken over leven en dood leest u de bevindingen uit voorlichtingsbijeenkomsten en uit onderzoek over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. En bij elk onderwerp korte, praktische adviezen. 
 2. Materiaal voor een voorlichtingsbijeenkomst
  Bent u huisarts, POH-ouderen of SOG? Organiseer zelf een bijeenkomst voor uw eigen patiënten met een migratieachtergrond. Pharos heeft een draaiboekfilmfragmenten en een presentatie (op aanvraag). U kunt ook de hulp inroepen van één van de Pharos-voorlichters. U vindt hun namen en de plaatsen waar ze werken op deze kaart.

Onderwijs en nascholing

Pharos geeft presentaties en gastcolleges, en verzorgt onderwijs en nascholing.

 1. Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg ‘In gesprek over leven en dood’
  Deze voorlichtingsbijeenkomst helpt professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg bij het beter laten aansluiten van zorg aan de opvattingen, waarden en wensen van mensen met een migratieachtergrond in de laatste levensfase. Ook nadenken over de eigen (professionele) waarden komt tijdens de bijeenkomst aan bod.
 2. Training levenseindegesprekken
  Na het volgen van de training levenseindegesprekken bent u beter voorbereid om een gesprek te voeren over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie.
 3. E-learning interculturele palliatieve zorg
  Voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is een e-learning ontwikkeld. Let op: alleen toegankelijk voor abonnees van CME-online.
 4. E-learning Goed Begrepen
  De E-learning Goed Begrepen gaat over begrijpelijke communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over samen beslissen. En dan vooral in de palliatieve fase.
 5. Voor professionals is een ingesproken PowerPointpresentatie over interculturele zorg beschikbaar. Deze duurt 30 minuten en kan individueel bekeken worden.

Wilt u meer weten? Bekijk dan al het voorlichtingsmateriaal en de trainingen van Pharos.

Contact