Meetinstrumenten, tools en richtlijnen

Signaleren en markeren van behoefte aan palliatieve zorg

Surprise Question / SPICT-NL™ – SPICT

Toolbox - Palliatievezorg bij copd (palliatievezorgcopd.nl)   
i-harp_met_instructie.pdf (palliaweb.nl,  ( hartfalen)
handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis-mei-2019.pdf (kwetsbareouderenthuis.nl)

PALLI: markeert de palliatieve fase voor mensen met een VB (kennispleingehandicaptensector.nl)
Toolkit proactieve palliatieve zorg in de GGZ

handreiking palliatieve zorg dak- en thuislozen

 

RADPAC indicator tool
Proactive identification guide ( gold framework)
2 (palliatieve.org) ( palliative performance scale)


Proactieve zorgplanning
 

Proactieve zorgplanning (advance care planning) - Palliaweb
Richtlijn proactieve zorgplanning
Gesprekskaart proactieve zorgplanning IKNL

Proactieve zorgplanning of advance care planning (ACP) wordt internationaal gedefinieerd als ‘de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners en deze vast te leggen en zo nodig te herzien’         
(3 (Judith A C Rietjens, Rebecca L Sudore, Michael Connolly, Johannes J van Delden et al. Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus supported by the European Association for Palliative Care. Lancet Oncol 2017; 18: e543–51
thumbnail_IMG_1146-conference-pro-actieve-zorg.jpg

Implementatietool-Proactieve-Zorgplanning.pdf (neohuisartsenzorg.nl)

Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
 

Samengesteld op grond van het best beschikbare bewijs en de mening van experts, biedt deze bundeling van meetinstrumenten een handreiking voor goed handelen in de palliatieve zorg. Zorg die dus ook aspecten kent die niet door onderzoek omvat en doorgrond kunnen worden.
meetinstrumenten in de palliatieve zorg
palliarts

 

Richtlijnen in de palliatieve zorg
 

Richtlijnen palliaweb
Richtlijnen pallialine

 

Samen beslissen; over gedeelde besluitvorming 20230131_131441.jpg
 

begin een goed gesprek; samen beslissen
Eerste resultaten campagne Samen Beslissen - NHG
samen ontdekken werkblad
beter oud worden; spreken over het levenseinde
toolkit-advance-care-planning-het-levenseinde.pdf

 

 

Signaleren en palliatief redeneren in de palliatieve fase
 

iknl_signalering_digitaal_2020_hr

Zorgpad stervensfase

 

 

 

 

Contact