meetinstrumenten en richtlijnen

Surprise Question en SPICT

Surprise Question / Supportive and Palliative Care Indicator Tool /

Proactive identification guide ( gold framework)

RADPAC indicator tool / i-HARP ( hartfalen)

Palliative Performance Scale (PPS-dutch)

 

Leidraad voor het proces van proactieve zorgplanning

landelijke leidraad voor het proces en uniform vastleggen van Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning of advance care planning (ACP) wordt internationaal gedefinieerd als ‘de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners en deze vast te leggen en zo nodig te herzien’          (3 (Judith A C Rietjens, Rebecca L Sudore, Michael Connolly, Johannes J van Delden et al. Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus supported by the European Association for Palliative Care. Lancet Oncol 2017; 18: e543–51

 

Meetinstrumenten in de palliatieve zorg

Samengesteld op grond van het best beschikbare bewijs en de mening van experts, biedt deze bundeling van meetinstrumenten een handreiking voor goed handelen in de palliatieve zorg. Zorg die dus ook aspecten kent die niet door onderzoek omvat en doorgrond kunnen worden.
meetinstrumenten in de palliatieve zorg
palliarts

Samen beslissen; over gedeelde besluitvorming 

begin een goed gesprek; samen beslissen
samen ontdekken werkblad
beter oud worden; spreken over het levenseinde

 

Signaleren in de palliatieve fase

iknl_signalering_digitaal_2020_hr

Zorgpad stervensfase

 

 

 

 

Contact