Kennisplatform Palliaweb

Eind oktober 2019 is het kennisplatform Palliaweb gelanceerd. Palliaweb brengt alle informatie bij elkaar voor en door professionals. Het kennisplatform vermeldt alles wat er aanwezig is en wat er speelt op het gebied van Palliatieve zorg. Zoals PaTz, PalliArts, Netwerken Palliatieve Zorg, Kinderpalliatieve zorg en kwaliteitskader Palliatieve zorg. Het platform biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg. Palliaweb is een initiatief van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Zorgpraktijk

Alle informatie gebundeld t.a.v. continuïteit en coördinatie van zorg, ALS in de palliatieve zorg gezamenlijke besluitvorming. 
alles over de praktijk van de palliatieve zorg
overzichtspagina hulpmiddelen in de palliatieve zorg

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

onderwijsmaterialen   (op onder andere niveau, canmeds-rollen, zorgsetting).
onderwijs en opleiden in de palliatieve zorg

 

Onderzoek

Verwijzing naar informatie over patiëntenparticipatie, kerncijfers in de palliatieve zorg, de organisatie van palliatieve zorg en verwijzing naar samenvatting van relevant wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg.   onderzoek in de palliatieve zorg

Beleid in de palliatieve zorg.

Van bekostiging tot Patzgroepen  tot samenwerking en transmurale zorg met passende bekostiging. Beleid in de palliatieve zorg

Contact